سوال :آيا چرخاندن انگشتر در قنوت نماز به سمت كف دست مستحب است؟

فقهای عظام مي فرمايند :که این کار در هنگام قنوت نماز،نه تنها استحباب  ندارد ؛ بلكه اگر به قصد ورود و جزء نماز باشد بدعت و حرام است ، مگر این که به قصد ثواب مطلق (بدون جزئیت در نماز) باشد.

آيت الله خامنه اي:

 نه مستحب است و نه واجب؛ بلكه وجاهت چنين عملى شرعاً ثابت نيست.[سايت معظم له]

آیت الله مکارم شیرازی:

چنین چیزی در دستورات شرع وارد نشده است، ولی نماز را باطل نمی کند، بهتر است آن را ترک کنید. [سايت معظم له]

آیت الله فاضل لنکرانی (ره) می گوید:

برای عمل مورد سؤال در خصوص قنوت روایتی به نظر نرسیده است. [جامع المسائل، سؤال 355، ص103]

آيت الله بهجت:

اصل عمل وارد شده است و در حال قنوت، بدون قصد ورود مانعى ندارد.[ يعني در قنوت مستحب نيست] [استفتاءات ؛ج‌2، ص: 203]

حتي بعضي از فقها نگاه كردن به انگشتري كه از سنگ زينتي مثل عقيق و فيروزه و ... باشد را در قنوت مكروه مي دانند